linkedin icon
נכסים להשכרה ומכירה פלטפורמת נדלן אוניברסלית

פלטפורמת נדל"ן אוניברסליתנכסים להשכרה ומכירה

מדינה
בחר מדינה
מַטָרָה(אופציונאלי)
לִקְנוֹת
עִיר(אופציונאלי)
היכנס לעיר
תכונה(אופציונאלי)
כל הרכוש
1,150,000+נכסים
69+מדינות
20+שפות
AIתקשורת מתורגמת
1,150,000+נכסים
69+מדינות
20+שפות
AIתקשורת מתורגמת

דירות בנייה חדשות

בתים חדשים לבנייה

דירות יוקרה

בתי יוקרה

סוכנים וברוקרים
סוכנים וברוקרים
צור נוכחות גדולה יותר במגרש משחקים בינלאומי, וצבור יותר לידים.